Komponenty TailwindCSS

Komponenty gotowe do użycia przy pomocy niesamowitej technologii "k0p1uj-wkl3j" 🙂

Do działania wymagają jedynie biblioteki TailwindCSS. Zero dodatkowego JavaScriptu.

Tworzone z uwzględnieniem responsywności oraz dostępności (A11y).

Belka nawigacyjna

Akordeon

Okno dialogowe

Karty

Formularz