Przejdź do głównej zawartości

Autentykacja i autoryzacja

Autentykacja i autoryzacja to dwa kluczowe procesy związane z kontrolą dostępu i zabezpieczaniem systemów, aplikacji i danych. Oba te procesy są istotne w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, ale różnią się swoim zakresem i celem.

 1. Autentykacja:

  • Autentykacja to proces weryfikowania tożsamości użytkownika lub podmiotu (np. aplikacji) w celu potwierdzenia, czy osoba lub podmiot jest tym, za kogo się podaje. Innymi słowy, autentykacja odpowiada na pytanie: "Kto jesteś?".
  • Podczas autentykacji użytkownik dostarcza dane uwierzytelniające, takie jak nazwa użytkownika i hasło, certyfikat cyfrowy, odcisk palca czy inne dane biometryczne.
  • Celem autentykacji jest zapewnienie, że tylko uprawnione osoby lub podmioty mają dostęp do systemu lub aplikacji. Jeśli autentykacja nie powiedzie się (np. nieprawidłowe hasło), użytkownik nie uzyska dostępu.
 2. Autoryzacja:

  • Autoryzacja to proces określania, czy użytkownik lub podmiot, który został uwierzytelniony, ma odpowiednie uprawnienia do dostępu do określonych zasobów lub operacji w systemie lub aplikacji. Innymi słowy, autoryzacja odpowiada na pytanie: "Czy masz dostęp do tego, czego próbujesz użyć?".
  • Po pomyślnym procesie autentykacji, autoryzacja określa, jakie czynności lub zasoby są dostępne dla danego użytkownika lub podmiot i na jakich warunkach.
  • Autoryzacja może być oparta na rolach (np. użytkownik, administrator, moderator), na poziomie zasobów (np. dostęp do określonych stron internetowych, plików lub danych) lub na innych kryteriach.

Podsumowując, autentykacja to proces potwierdzania tożsamości, podczas gdy autoryzacja określa, jakie działania i zasoby są dostępne dla danej tożsamości po pomyślnej autentykacji. Oba te procesy są kluczowe w zabezpieczaniu aplikacji i systemów przed nieuprawnionym dostępem i zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem. W praktyce często działają one razem w celu zapewnienia pełnej kontroli dostępu.

Linki