Przejdź do głównej zawartości

Full Stack

Full stack to pojęcie stosowane w dziedzinie programowania, które odnosi się do umiejętności i roli programisty, który jest zdolny do pracy zarówno po stronie frontendu (czyli części aplikacji widocznej dla użytkownika) jak i po stronie backendu (czyli serwera, który obsługuje logikę biznesową i przechowuje dane). Programista full stack ma umiejętność projektowania, budowania i utrzymania zarówno interfejsu użytkownika, jak i całej infrastruktury serwerowej. Oto główne aspekty związane z pojęciem full stack:

  1. Frontend: Programista full stack jest w stanie tworzyć interaktywne i atrakcyjne interfejsy użytkownika, które są widoczne w przeglądarkach internetowych lub na urządzeniach mobilnych. Do tego celu wykorzystuje technologie takie jak HTML, CSS i JavaScript, a także różne frameworki i biblioteki frontendowe, np. React, Angular, czy Vue.js.

  2. Backend: Programista full stack ma umiejętność projektowania, tworzenia i utrzymania serwerów i aplikacji serwerowych. Obejmuje to zarządzanie bazami danych, tworzenie API (Interfejsów Programowania Aplikacji), obsługę żądań HTTP, przetwarzanie danych, logikę biznesową i wiele innych aspektów związanych z obsługą backendu. Do tego celu wykorzystuje różne języki programowania i frameworki, takie jak Python (z frameworkiem Django lub Flask), Ruby (z Ruby on Rails), Node.js, Java, czy C#.

  3. Bazy danych: Programista full stack jest zazwyczaj obeznany z różnymi rodzajami baz danych i potrafi projektować, tworzyć i zarządzać bazami danych, takimi jak MySQL, PostgreSQL, MongoDB, czy Redis. Rozumie, jak przechowywać dane, jak tworzyć skomplikowane zapytania i jak optymalizować dostęp do danych.

  4. Architektura systemu: Osoba pracująca jako programista full stack ma ogólną wiedzę na temat architektury aplikacji i systemów informatycznych. Rozumie, jak zintegrować komponenty frontendu i backendu, jak skalować aplikacje i jak zapewnić ich wydajność i bezpieczeństwo.

  5. Komunikacja zespołowa: Programista full stack często pracuje w zespołach projektowych i jest w stanie skutecznie komunikować się z innymi członkami zespołu, w tym z projektantami, testerami, analitykami i inżynierami devops.

  6. Rozwiązywanie problemów: Osoba pracująca jako programista full stack jest przyzwyczajona do rozwiązywania różnorodnych problemów, zarówno po stronie frontendu, jak i backendu. Potrafi analizować i diagnozować problemy, a także wdrażać rozwiązania.

Programiści full stack są często poszukiwani przez firmy, ponieważ mogą pracować nad różnymi aspektami projektu i są w stanie zrozumieć zarówno perspektywę użytkownika, jak i techniczne wyzwania związane z infrastrukturą serwerową. To sprawia, że są elastyczni i wszechstronni w pracy nad różnymi projektami. Jednak z uwagi na szeroki zakres umiejętności, może to być wymagająca rola, która wymaga stałego rozwoju i nauki nowych technologii.

Linki